Villa Franceschi Hotel & Resort Villa Franceschi Hotel & Resort
logo

PALAZZO FRANCESCHI

Palazzo Franceschi

Villa Franceschi Hotel & Resort erindbegrebetaf alle de væsentligestilistiskeog historiskekendetegn ved villaerne omkringBrenta- Ensyttende århundredesvillaved en grøn ogroligtbugtaffloden, derer i kontrast til villaensrigefacade, med sten,balkon oggavl, som vuderet afSansovino, står vandvejentilat visetildem, der passereribådene, den sandeoverflodaf villaen, parken, indgangen ogbådehuset, der tjente somhvilested forbåde, vogneog værktøjer.